1
από Γρυλλάκης Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Βαμιεδάκης Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο