1
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Έκθεση-Μελέτη
4
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο