1
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο