Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Μεταλλικές Κατασκευές 94 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 65 Αυθαίρετα 48 Κτηματολόγιο 48 Περιβάλλον 48 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 46 Πολιτιστική κληρονομιά 41 περισσότερα ...
18
από Nawrotzki Peter, Siepe Daniel
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου