1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
3
από Boylestad R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Kleinkauf W., Sachau J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Roberts S.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
από El-Wakil M.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Fitzgerald A., Kingsley Charles, Jr, Kusko Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Φυλλάδιο
11
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο