1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
2
από Boylestad R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
από Cheron Y., Meynard T., Goodman C.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Barker D.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Angerbauer G.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
7
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Desoer C., Kuh Ernest
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
9
από Johnson Walter C.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος