1
από Newcomb D.E., Birgisson B.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Kruse C.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Croney P., Croney D.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Βιβλίο
4
από Shaver D.K., Kaiser M.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
6
από Atkins H.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Βιβλίο
7
από Andrady A.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
8
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
9
από RUSSELL EUG.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Epps J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
12
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
14
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΟΔΟΠΟΙΙΑ...

Βιβλίο