2
από Delmeire Yohan
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
5
από Pavlowitch D. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Jovovic Olivera
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ferrari Achille
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Despeyroux J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου