1
από Καντίδης Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διδακτορική Διατριβή
2
από Μαστοράκης Αβραάμ
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διδακτορική Διατριβή
3
από Τριανταφύλλου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διδακτορική Διατριβή
5
από Ζούλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή
6
από Τομπούλογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή
7
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
8
από Δενιόζος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Διδακτορική Διατριβή
9

Διδακτορική Διατριβή