1
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Αθήνα...
Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης στο Διαδίκτυο

Οπτικός δίσκος
3
από Νικολαϊδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Αθήνα...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
4
από LAZIDIS CAT.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
5
από Λαζίδη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Αστικός σχεδιασμός:Κοινωνιολογία Αθήνα...

Βιβλίο
7
από Σκλαβούνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Αθήνα...

Βιβλίο
8
από Martin Roland.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Αθήνα...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Αθήνα...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Αθήνα:Πολεοδομία...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Αθήνα...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Αθήνα...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Αθήνα...

Βιβλίο
15
από Παπαγεωργίου - Βενετάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Φυλλάδιο
16
από Burgel Guy
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Αθήνα...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Αθήνα...

Συνέδριο
18
από Burgel Guy
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Πολεοδομία Αθήνα...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού