1
από Nemery Jean-Claude, Thuriot Fabrice
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
3
από Κοτζαμάνης Βύρων, Delmeire Yohan
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
4
από Merdjen Snjezana
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
8
από Weisgerber Louis, Hurt Pierre
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
11
από Delmeire Yohan
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
16
από Abdulac Samir
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης

Εισήγηση ημερίδας
17
από Campos Joao
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο
Το κείμενο της περίληψης
Το κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση ημερίδας
20