1
από Στεφανάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Λεξικό
4
από Kahn H.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Παναγιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Scheer C., Andresen K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Szilard Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Losert B., Loser H.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
13
από Mueller F., Keintzel E.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
14
από Leonhardt Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
16
από VOLGER K.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
17
από Matthews K.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
19
από Franz G.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
20
από Fabian Dietrich
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο