1
από Φουντουλάκη - Μπαδήμα Ολγα
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
6
από Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διδακτορική Διατριβή
7
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Οπτικός δίσκος
8
από Bardua Sven
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
10
από Στεφανάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διδακτορική Διατριβή
11
από Pelc Ortwin, Groetz Susanne
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
15
από Schleifer Simone, Santos Quartino Daniela
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
16
από Santos Quartino Daniela
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
17
από Bergmeister Konrad, Woerner Johann-Dietrich
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
19
από Brinkmann Tania, Helmbrecht Horst, Pfeiffer Martin, Tuenay Yasmin
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
20
από Ρασπίτσος Κοσμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Λεξικό