1
από Σαρίμβεης Χ., Νικολάου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βελτιστοποίηση παραγωγής : Χημική βιομηχανία : Οικονομία...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Σαρίμβεης Χ., Αλεξανδρίδης Α., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Βελτιστοποίηση παραγωγής : Χημική βιομηχανία : Οικονομία...

Εισήγηση συνεδρίου