1
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
από Σπίγγου - Πολυλά Μαρία - Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
5

Βιβλίο
6
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
11
από Καλογιάννης Σταύρος Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
15
από Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Συνέδριο