1
από Ceravolo R., Stefano de A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
2
από Stefano de A., Rossetti R., Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
3
από Stefano de A., Rossetti R., Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
4
από Leporati Ezio
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
5
από Leporati Ezio, Orsini C.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
6
από Leporati Ezio, Del Col G.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
7
από Bocca P., Nano A., Di Vasto V.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
8
από Mancini G., Recupero A., Scilipoti C.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
9
από Stefano de A., Palumbo P., Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
10
από Stefano de A., Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
11
από LACIDOGNA G., TARANTINO A.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Φυλλάδιο
12
από Bocca P.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
από Καραλής Βασίλειος., Μιχαλόπουλος Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
15
από Levi F., Mancini G., Sabia D.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
16
από Leporati Ezio
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Σεμινάριο
18
από Carbone V.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο