Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολιτιστική κληρονομιά 15 Κατοικία:Αρχιτεκτονική 5 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 4 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 3 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 3 Εκκλησίες:Αρχιτεκτονική-Ιταλία 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Fabbri B., Fiori Cesare, Macchiarola Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Gori Roberto, Siviero Enzo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Fonseca C.D., Cinquegrana de Divitiis L., Masini N., Pellettieri A., Potenza M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Franco Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Alberti Salvatore
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Basso Amalia Donatella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Bacigalupo Cinzia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Biscontin G., Bakolas A., Zendri E., Zancanaro D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Campanella L., Bandini G., Favero G., Flamini P., Tomassetti M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Busdraghi P., Gori U., Polidori E., Simoncini R., Tonelli G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ciarrocchi Adele, Petrucci Enrica
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από D'Avanzo Teresa
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Fresa Franca-Marina, Bassotto Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
18
από Perogalli Carlo, Bazzi Silvana
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
19
από Moretti Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
20
από Moretti Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο