1
από Αλεξανδρή Αθανασία
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
2
από Pietro (san) Silvio
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Vitruvius - Pollio Marcus
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
6
από Tuzzi Vincenzo
Στοιχεία έκδοσης: 1831

Βιβλίο