1
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Επιστημονικό περιοδικό
2
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Muto Shoichi
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο