1
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Ushida Eisaku, Findlay Kathryn
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Suzuki Osamu, Yoshikawa Isao
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
5
από Futagawa Yukio
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
14

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16

Βιβλίο