41
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
42
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
43
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
44
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
45
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
46
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
47
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
48

Βιβλίο
49

Βιβλίο
50

Επιστημονικό περιοδικό
51

Επιστημονικό περιοδικό
52

Επιστημονικό περιοδικό
53

Επιστημονικό περιοδικό
54

Βιβλίο
55

Βιβλίο