1
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Blanco Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Λεξικό
10
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Λεξικό
13
από Azcoitia A.V., Μακρίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Λεξικό
14
από Cruells B.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο