1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα της έκθεσης

Έκθεση
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο