1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα της έκθεσης

Έκθεση
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο