1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Σεμινάριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο