5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο