121
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
127
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
128
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
129
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
130
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
131
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
133
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
134
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ-Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...

Συνέδριο