2
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
3
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
5
από Χρηστάκης Γ., Αγγελάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
7
από Ψηλομανουσάκη - Πιλατάκη Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
14
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
15
από Spratt T.A.B.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
18
από Λεβεντάκης Γ., Χρηστάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
19
από Μαρμαρέλη Τ., Δρακάκης Μανώλης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
20
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο