2
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
8
από Ζήρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
11
...ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
19
από Burgel Guy
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...

Μελέτη