1
από Κριεζής Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1941
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
2
από Νικηφοριάδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
3
από Παπαπέτρου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1933
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
4
από Bricas M.
Στοιχεία έκδοσης: 1926
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο