1
από Τσέτογλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Σιδηρόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Καταραχιάς Ιγνάτιος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Τονοζλής Γ., Χονδρογιάννης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
5
από Μπόγλου Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Κωτσίλας Δ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
7
από Chapman Stephen J.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Μπαντέκας Δ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία