1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
από Μάνος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
από Τέγος Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο