1
από Rossi Aldo
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
3
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Barrus S.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
5
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
από Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
8
από Rapoport Amos
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο