1
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Δήμου Α., Σίγκα Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4
από Κοτιώνης Ζήσης
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
6
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Rossi Aldo
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Barrus S.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
9
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από Zevi Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
από Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
12
από Rapoport Amos
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο