1
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Κωτσοβίνος Βασίλης Ευαγ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
8
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
10
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
από ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΔΗΜ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο