1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο)...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σεισμική διακινδύνευση και αντισεισμική ενίσχυση των κατασκευών (2003 : Αγρίνιο)...

Διημερίδα