1
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Βιβλίο
4
από Naidu G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Φυλλάδιο