1
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Βιβλίο