1
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις:Οικονομία...

Βιβλίο