2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
3
από Gottlieb I.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Πέττας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία