1
από Βοβός Α., Καρατζάς Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Τσιότρα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Χατζηαργυρίου Νικόλαος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
4
από Τοπαλής Φραγκίσκος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Παπαδιάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
από Διαμαντόπουλος Δημήτριος...
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
7
από WEEDY B.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο