1
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Συνέδριο
2
από Σολωμός Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Διδακτορική Διατριβή
6
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
7
από Παντελίδης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
9
από Χαριτίδης Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
10
από Κρουστάλλη Ανθούλα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
12
από Πανουργιάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
13
από Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
14
από Φιαμέγκου Ελένη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
15
από Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
16
από Μαρκάτος Διονύσιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
17
από Μπαχαρούδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
18
από Καλούδης Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
19
από Ρούλιας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή