6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Οπτικός δίσκος
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
14
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15
από Τριανταφυλλόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
17
από Eipper H., Maurer C.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Εισήγηση ημερίδας
18
από Γαβριηλίδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Καρκαζή Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας