1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
2
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη