2
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
4
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
5
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο