1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας...

Έκθεση-Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Έκθεση-Μελέτη
6
από Μανδραμπαζάκης Εμμ., Τσάκωνας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Έκθεση-Μελέτη