1
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
από Μαργαλιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...

Διάλεξη
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Συνέδριο
6
από Μπουροδήμος Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας - ΜΕ Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ...
Λήψη πλήρους κειμένου

Ημερίδα
13
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο