2
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
9
...ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
13
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
14
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο