1
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
3
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο