181
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
183
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...

Άγνωστο
184
από Χρονόπουλος Μ., Πολιτόπουλος Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
187
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
188
από Mano Morris M.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
190
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
191
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
192
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
193
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
194
από Βουδούρης Γεώργιος, Μπαλτάς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
195
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
196
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Σεμινάριο
197
από Γεννηματάς Π..
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
198
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
199
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
200
από Πρακτικίδης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο